Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB

Przetargi

Przetarg z dniaTemat przetarguTermin składania ofert-wniosków
2018-11-21

Nr przetargu: 18/P/1-2/2018

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 144 000 EURO na:

Ubezpieczenie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu w okresie 24 miesięcy. Zadanie 1 – ubezpieczenie mienia. Zadanie 2 – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej”

2018-11-30
2018-09-28

Nr przetargu: 16/P/2018

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 144 000 EURO na:

„Dostawa 10 000 szt  zestawów pojemników potrójnych pustych z pojemnikiem macierzystym o pojemności od 450 do 600 ml i z dwoma pojemnikami transferowymi w okresie 12  miesięcy dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”

2018-10-08
2018-09-06

Nr przetargu: 3/S/2018

ogłoszenie o zamiarze sprzedaży samochodu

2018-09-14
2018-08-28

Nr przetargu: 14/P/2018

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 144 000 Euro na:

Kompleksowe ubezpieczenie pojazdów w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych OC, AC,NW i Assistance należących do

Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”

2018-09-07
2018-07-31

Nr przetargu: 02/S/2018

informuje o zamiarze sprzedaży samochodu osobowego z liczbą miejsc 9. 

2018-08-13
2018-07-30

Nr przetargu: 12/P/2018

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 144 000 EURO na:

„Dostawa etykiet promienioczułych w ilości 43 000 szt w okresie 24 miesięcy dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu"

2018-08-14
2018-07-27

Nr przetargu: 13/P/2018

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 144 000 EURO na :

„Dostawa 10 000 szt  zestawów pojemników potrójnych pustych z pojemnikiem macierzystym o pojemności 450 ml i z dwoma pojemnikami transferowymi w okresie 12  miesięcy dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”

2018-08-07
2018-06-20

Nr przetargu: 11/P/1-4/2018

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 144 tys. Euro pn.:

„Dostawa probówek do pobierania krwi w systemie zamkniętym, probówek plastikowych jednorazowego użytku oraz innych akcesoriów w zadaniach  1-4, t. j.:

Zadanie 1  - Jednorazowy zamknięty próżniowy system do pobierania krwi żylnej wraz z korkami

Zadanie 2 -   Artykuły jednorazowego użytku do badań immunohematologicznych i kontroli jakości krwi i jej składników,

Zadanie 3  -  Nakłuwacze  jednorazowe do pobierania krwi włośniczkowej,

Zadanie 4-   Nakłuwacze jednorazowe do pobierania krwi z drenów”.

2018-07-04
2018-05-04

Nr przetargu: 10/P/2018

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 144 000 EURO na:

Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków, partnerów oraz pełnoletnich dzieci pracowników Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu

2018-05-18
2018-04-18

Nr przetargu: 1/S/2018

informuje o zanmiarze sprzedaży pojazdu ciężarowego-chłodni-Iveco Daily 49.10.

2018-04-24
2018-04-12

Nr przetargu: 09/P/2018

informuje o zamiarze zawarcia umowy w postepowaniu pn:

Opieka informatyczna nad oprogramowaniem „BANK KRWI” wdrożonym w jednostkach organizacyjnych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu w okresie  12 miesięcy”

z wolnej ręki
2018-04-09

Nr przetargu: 8/P/2018

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 144 000 euro na:

„Dostawa pojemników z płynem ACD- A do zabiegów aferez w okresie 18 miesięcy dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”

2018-04-23
2018-03-28

Nr przetargu: 5/P/2018

ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 144 000 euro na:

„Wykrywanie materiału genetycznego wirusów HBV, HCV i HIV w 85.000 próbek pobranych od dawców krwi w ciągu 12 miesięcy”

2018-05-08
2018-03-22

Nr przetargu: 07/P/2018

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 144 000 EURO na:

„Dostawa wskaźników napromieniowania składników krwi w ilości 43 000 szt w okresie 24 miesięcy dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”  

2018-04-05
2018-03-15

Nr przetargu: 06/P/2018

ogłasza przetarg nieogranicozny powyżej 144 000 EURO na:

Dostawa 1 500 000 szt tabliczek czekolady przez okres 24 miesięcy dla  Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”  

2018-04-16
2018-03-09

Nr przetargu: 4/P/1-8/2018

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 144 000 euro pn.:

„Dostawa odczynników monoklonalnych i poliklonalnych oraz krwinek wzorcowych do wykonywania badań immunohematologicznych dla krwiodawców i biorców w okresie 24 miesięcy, tj.:

  • Zadanie 1: Odczynniki monoklonalne do oznaczania antygenów z układu ABO
  • Zadanie 2: Odczynniki monoklonalne do oznaczania antygenów z układu Rh
  • Zadanie 3: Odczynniki monoklonalne i poliklonalne do oznaczania antygenów spoza układów ABO i Rh
  • Zadanie 4: Standard anty-D do kontroli testów antyglobulinowych i enzymatycznych, Standard anty-D do kontroli testów antyglobulinowych i enzymatycznych wykonywanych techniką mikrokolumnową, Papaina – standaryzowany odczynnik do badań immunohematologicznych, Odczynnik antyglobulinowy poliswoisty i monoswoisty
  • Zadanie 5: Uczulone krwinki wzorcowe do kontroli ujemnych wyników testów antyglobulinowych
  • Zadanie 6: Krwinki wzorcowe do badania układu ABO
  • Zadanie 7: Krwinki wzorcowe do wykrywania obecności przeciwciał
  • Zadanie 8: Krwinki wzorcowe do identyfikacji przeciwciał”
2018-03-22
2018-02-14

Nr przetargu: 01/P/2018

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 144 000 EURO na:

„Wykonywanie badań dla 50 000 próbek donacji w celu wykrycia obecności RNA HAV i DNA HPV B19 metodami NAT w okresie 12 miesięcy  dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu” 

2018-02-23
2018-02-13

Nr przetargu: 3/P/2018

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 144 tysięcy euro pn:

„Dostawa odczynników, kart i materiałów zużywalnych do badań immunohematologicznych wykonywanych u krwiodawców, biorców krwi i jej składników, mikrometodą kolumnową wraz z wyposażeniem do wykonywania badań techniką manualną w okresie  36 miesięcy dla RCKiK we Wrocławiu”

2018-02-22
2018-02-02

Nr przetargu: 2/P/2018

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 144 tysięcy euro pn:
„Dostawa nożyków jednorazowych do zgrzewarek do sterylnego łączenia drenów typ TSCD –II Terumo Sterile Tubing Welder firmy Terumo BCT” przez okres 18 miesięcy dla RCKiK we Wrocławiu”

2018-02-12
2018-01-10

Nr przetargu: 23/P/2017

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 144 tysięcy euro pn:
„Dostawa 200 000 sztuk mikrokuwet do oznaczania hemoglobiny w krwi włośniczkowej, krwi żylnej, krwi kontrolnej wraz z dzierżawą 13 sztuk hemoglobinometrów najnowszej generacji oraz dostawą materiałów zużywalnych do ich czyszczenia i konserwacji przez okres 36 miesięcy dla RCKiK we Wrocławiu”

2018-01-18
2017-12-29

Nr przetargu: 22/P/2017

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 135 000 EURO na:

„Odbiór z miejsc wytwarzania, transport i utylizację odpadów medycznych  z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu  w okresie 24 miesięcy

2018-01-10
2017-12-22

Nr przetargu: 1/S/2017

informuje o zamiarze sprzedaży pojazdu specjalistycznego dla przewozu krwi z zabudową izotermiczną - Mercedes Benz Sprinter 311CDI.

2018-01-04
2017-11-23

Nr przetargu: 11/P/1-2/2017

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 135 000 euro na:

Dostawę pojemników jednorazowego użytku na odpady medyczne w okresie 12 miesięcy dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
Zadanie 1: dostawa pojemników jednorazowego użytku z tworzywa PP na odpady medyczne.
Zadanie 2: dostawa pojemników jednorazowego użytku z tektury falistej na odpady medyczne.”

2017-12-05
2017-11-09

Nr przetargu: 21/P/2017

ogłasza przetarg nieograniczony  poniżej 5 225 000EURO na:

Zaprojektowanie, budowa i wyposażenie magazynu krwi i jej składników w tym osocza dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”

2017-11-27
2017-10-20

Nr przetargu: 10/P/2017 - Część II.

oigłasza przetarg nieograniczony poniżej 135.000 Euro pn.:

„Dostawa w ilości 1400 sztuk roztworu wzbogacającegodo przechowywania KKP wyprodukowanych z kożuszków leukocytarno-płytkowych oraz do zabiegów separacji płytkowej                      o pojemności a’ 300 ml do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu w okresie do 22.12.2017r.”                                                          -  nr sprawy 10/P/2017 – Część II.

2017-10-30
2017-10-19

Nr przetargu: 20/P/2017

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 135 tysięcy euro pn.:
„Dostawa fabrycznie nowego samochodu do transportu krwi i jej składników 
dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”

2017-10-30
2017-10-19

Nr przetargu: 18/P/2017

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 135 000 EURO na:

„Dostawaodczynników, kart, krwinek wzorcowych i materiałów zużywalnych do badań immunohematologicznych wykonywanych u krwiodawców i biorców krwi i jej składników mikrometodą kolumnową z wykorzystaniem technik automatycznej i manualnej wraz z dzierżawą 1 szt. automatycznego analizatora  wraz z dodatkowym wyposażeniem  do wykonywania badań techniką manualną na okres 2 miesięcy  dla RCKiK we Wrocławiu wraz z T. O. w Lubinie”

2017-10-27
2017-10-18

Nr przetargu: 16/P/2017

ogłasza przetarg nioegraniczony powyżej 135 000 Euro na:

„Dostawa testów do wykrywania markerów wirusologicznych i kiłowych  metodą chemiluminescencji  tj. antygenu HBs  z testem potwierdzenia,  przeciwciał anty- HCV, anty- HIV 1 /2 i anty- Treponema pallidum wraz z materiałami zużywalnymi, kalibracyjnymi i kontrolnymi  oraz dzierżawą dwóch analizatorów do wykonywania przedmiotowych testów w okresie 36 miesięcy dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”

2017-11-10
2017-10-17

Nr przetargu: 19/P/2017

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 135 tys. euro p.n.:

"Dostawa filtrów antyleukocytarnych–laboratoryjnych do usuwania leukocytów z Koncentratu Krwinek Czerwonych do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu w okresie 18 miesięcy"

2017-10-27
2017-10-11

Nr przetargu: 10/P/2017

ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 135.000 Euro pn.:

„Dostawa roztworu wzbogacającego do przechowywania KKP dla Regionalnego  Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu w okresie do 22.07.2020r.”.

2017-11-16
2017-10-07

Nr przetargu: 17/P/2017

ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 135.000 Euro pn.:

„Dostawa odczynników, kart , krwinek wzorcowych i materiałów zużywalnych do badań immunohematologicznych wykonywanych u krwiodawców i biorców krwi i jej składników mikrometodą kolumnową z wykorzystaniem technik automatycznej i manualnej wraz z dzierżawą 2 szt. automatycznych analizatorów  i  z dodatkowym wyposażeniem  do wykonywania badań techniką manualną w okresie  36 miesięcy dla RCKiK we Wrocławiu i dla T. O. w Lubinie”.

2017-10-23
2017-10-05

Nr przetargu: 14/P/2017

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 135 000 EURO na:

„Dostawa fabrycznie nowego samochodu do transportu krwi i jej składników dla  Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”

2017-10-17
2017-10-02

Nr przetargu: 15/P/2017

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 135 000 euro na: „Dostawę zestawów do redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych w osoczu uzyskanym z krwi pełnej dla systemu Mirasol, w ilości 4000 szt. przez okres 18 miesięcy dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”

2017-10-11
2017-09-12

Nr przetargu: 13/P/2017

ogtłasza przetarg nieograniczony poniżej 135 000 EURO na:

„Dostawa agregatu prądotwórczego w obudowie kontenerowej dwudziesto-stopowej dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”

2017-09-25
2017-09-04

Nr przetargu: 12/P/2017

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 135 000 EURO „Dostawa zestawów pojemników potrójnych pustych z pojemnikiem macierzystym o pojemności 450 ml i z dwoma pojemnikami transferowymi w ilości 7 000 szt  w okresie 12  miesięcy dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”

2017-09-12
2017-07-28

Nr przetargu: 9/P/2017

ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 135 tys. Euro p.n.: „Dostawa odczynników, kart, krwinek wzorcowych i materiałów zużywalnych do badań immunohematologicznych wykonywanych u krwiodawców i biorców krwi i jej składników mikrometodą kolumnową z wykorzystaniem technik automatycznej i manualnej wraz z dzierżawą 2 szt. automatycznego analizatora  wraz z dodatkowym wyposażeniem  do wykonywania badań techniką manualną w okresie 36 miesięcy dla RCKiK we Wrocławiu wraz z T. O. w Lubinie”

2017-08-17
2017-06-09

Nr przetargu: 7/P/2017

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  z wolnej ręki na podstawie art. 19 ust. 3 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 22 czerwca 2016r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020), którego wartość nie przekracza kwoty 135 000 euro pn: „Dostawa odczynników, kart i krwinek wzorcowych do badań immunohematologicznych wykonywanych u krwiodawców i biorców krwi i jej składników mikrometodą kolumnową z wykorzystaniem technik automatycznej i manualnej dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”. nr sprawy – 7/P/2017

z wolnej ręki
2017-05-30

Nr przetargu: 6/P/2017

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące: Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na czas nieokreślony dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu. nr sprawy 6/P/2017

z wolnej ręki
2017-05-12

Nr przetargu: 08/P/2017

ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 135 tys. Euro pn.: „Wykrywanie materiału genetycznego wirusów HBV, HCV i HIV w 85.000 próbek pobranych od dawców krwi w ciągu 12 miesięcy”

2017-05-30
2017-04-28

Nr przetargu: 05/P/2017

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 135 000 EURO na:

„Dostawa rękawiczek diagnostycznych w okresie 24 miesięcy dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”

2017-05-12
2017-04-27

Nr przetargu: 4/P/2017

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące: Opieka informatyczna nad oprogramowaniem „BANK KRWI” wdrożonym w jednostkach organizacyjnych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu w okresie 12 miesięcy" nr sprawy 4/P/2017

z wolnej ręki
2017-04-05

Nr przetargu: 01/P/2017

ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 135 000 Euro na:

„Dostawa zestawów pojemników potrójnych typu góra-dół orazzestawów pojemników z filtrem antyleukocytarnym in-line do pobierania i preparatyki krwi pełnej dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu w okresie 36 miesięcy”

2017-04-20
2017-03-14

Nr przetargu: 6/Z/1-2/2017

Ogłasza zapytanie ofertowe  w postępowaniu  o wartości nie przekraczającej 30 000 EURO na:

Zadanie 1: „Dostawa materiałów opatrunkowych dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu w okresie 12 miesięcy”.

Zadanie 2: „Dostawa opatrunków przylepnych dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu w okresie 12 miesięcy”.

2017-03-22
2017-03-10

Nr przetargu: 01/Z/2017

zaprasza do złożenia oferty w postepowaniu do poniżej 30 000 EURO na :

„Dostawa rękawiczek diagnostycznych w okresie 24 miesięcy dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”

2017-03-16
2017-03-10

Nr przetargu: 02/Z/2017

zaprasza do złożenia oferty  w postepowaniu do 30 000 EURO  na:

„Dostawa pojemników potrójnych pustych 450 ml/2 x 300 ml w ilości 5 000 szt  w okresie 12  miesięcy dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”

2017-03-16
2017-02-27

Nr przetargu: 03/P/2017

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 135 000 EURO na:

„Ochrona fizyczna terenu, obiektów, osób oraz mienia Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu przy ul. Czerwonego Krzyża 5/9 w okresie 24 miesięcy”

2017-03-10
2017-02-01

Nr przetargu: 02/P/2017

ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 135.000 Euro pn.:„Dostawa zestawów do produkcji ubogoleukocytarnego zlewanego koncentratu krwinek płytkowych wraz z dzierżawąniezbędnego wieloprogramowego urządzenia w ilości 2 szt. do obsługi w/w zestawów, w okresie 36 miesięcy”

2017-03-09
2017-01-11

Nr przetargu: 17/Z/1-2/2016

Zaprasza do składania ofert  w postępowaniu  o wartości nie przekraczającej 30 000 EURO na:

Zadanie 1: „Dostawa asortymentu biurowegow okresie 12 miesięcy dla Regionalnego  Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”.

Zadanie 2: „Dostawa papieru do drukowaniaw okresie 12 miesięcy dla Regionalnego  Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiudo RCKiK we Wrocławiu”. 

2017-01-18
2016-12-28

Nr przetargu: 34/P/1-2/2016

ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 135.000 Euro pn.:

Dostawa zestawów jednorazowych do poboru składników krwi metodą aferezy automatycznej wraz z

dzierżawą separatorów komórkowych przez okres 40 miesięcy, tj:

zadanie 1: dostawa jednorazowych zestawów do poboru koncentratu krwinek płytkowych, koncentratu

krwinek czerwonych oraz osocza wraz z dzierżawą 10 separatorów komórkowych

zadanie 2: dostawa jednorazowych zestawów do poboru koncentratu granulocytarnego oraz koncentratu

krwinek płytkowych wraz z dzierżawą 1 separatora komórkowego”

2017-02-02
2016-12-27

Nr przetargu: 32/P/2016

ogłasza przetarg niegraniczony poniżej 135 tys. Euro pn.:

„Dostawa nożyków jednorazowych do zgrzewarek do sterylnego łączenia drenów typ TSCD –II Terumo Sterile Tubing Welder firmy Terumo BCT”

2017-01-09
2016-12-14

Nr przetargu: 18/Z/1-4/2016

zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu poniżej 30 000 EURO na:

„Dostawa  odzieży dla pracowników Regionalnego  Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu

Zadanie 1: dostawa odzieży medycznej

Zadanie 2: dostawa polarów

Zadanie 3: dostawa koszulek polo”

2016-12-22
2016-12-12

Nr przetargu: 35/P/1-4/2016

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 135 000 EURO na:

„Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Regionalnego  Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu

Zadanie 1: dostawa komputerów stacjonarnych, monitorów LCD

Zadanie 2: dostawa komputerów stacjonarnych , monitorów LCD, komputerów stacjonarnych w obudowie AIO i drukarek igłowych;

Zadanie 3: dostawa komputerów przenośnych

Zadanie 4: dostawa oprogramowania biurowego”

2016-12-20
2016-12-09

Nr przetargu: 33/P/2016

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 135.000 Euro pn.:

Dostawa ciekłego azotu w ilości 415 000 kg wraz z dzierżawą zbiornika stacjonarnego o pojemności od 7 500 kg do 10 000 kg w okresie 24 miesięcy dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”  

2016-12-19
2016-11-18

Nr przetargu: 30/P/1-2/2016

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 135 000 EURO na:

„Ubezpieczenie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu w okresie 24 miesięcy. Zadanie 1 – ubezpieczenie mienia. Zadanie 2 – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej”

2016-11-30
2016-11-18

Nr przetargu: 31/P/2016

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 135 000 Euro pn.:

„Dostawa filtrów antyleukocytarnych–laboratoryjnych do usuwania leukocytów z Koncentratu Krwinek Czerwonych do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu w okresie 24 miesięcy”

2016-11-28
2016-11-07

Nr przetargu: 28/P/2016

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 135 000 EURO na:

„Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących  w okresie 12 miesięcy dla Regionalnego  Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”

2016-11-18
2016-10-17

Nr przetargu: 19/P/1-8/2016

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 135 ty. Euro pn.:

„Dostawa odczynników monoklonalnych i poliklonalnych oraz krwinek wzorcowych do wykonywania badań immunohematologicznych dla krwiodawców i biorców w okresie 12 miesięcy, tj.:

Zadanie 1:Odczynniki monoklonalne do oznaczania antygenów z układu ABO

Zadanie 2: Odczynniki monoklonalne do oznaczania antygenów z układu Rh

Zadanie 3: Odczynniki do oznaczania antygenów spoza układów ABO i Rh

Zadanie 4: Standard anty-D do kontroli testów antyglobulinowych i enzymatycznych, Standard anty-D do kontroli testów antyglobulinowych i enzymatycznych wykonywanych techniką mikrokolumnową, Papaina – standaryzowany odczynnik do badań immunohematologicznych, Odczynnik antyglobulinowy poliswoisty i monoswoisty

Zadanie 5: Uczulone krwinki wzorcowe do kontroli ujemnych wyników testów antyglobulinowych

Zadanie 6: Krwinki wzorcowe do badania układu ABO

Zadanie 7: Krwinki wzorcowe do wykrywania obecności przeciwciał

Zadanie 8: Krwinki wzorcowe do identyfikacji przeciwciał” 

2016-10-26
2016-10-07

Nr przetargu: 19/Z/1-5/2016

Zaprasza do składania ofert  w postępowaniu  o wartości nie przekraczającej 30 000 EURO na:„Dostawę materiałów promocyjnych do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa  i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu” – 19/Z/1-5/2016

Niniejsze zamówienie udzielane jest w związku z realizacją PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ pn. „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020 w zakresie zadania „Promocja i edukacja w zakresie honorowego krwiodawstwa”.

2016-10-14
2016-09-26

Nr przetargu: 29/P/2016

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 135 000 EURO  na:

Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów do transportu krwi i jej składników dla  Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu"

2016-10-04
2016-09-09

Nr przetargu: 21/P/2016

W wyniku przeprowadzonych negocjacji o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 3 Pzp  zawarto umowę na: „Zakup energii elektrycznej w ilości 220 000kWh przez okres od dnia 15.08.2016r. do dnia 31.10.2016r. do budynków Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”

z wolnej ręki
2016-09-07

Nr przetargu: 27/P/2016

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 135 000 EURO na:

Kompleksowe ubezpieczenie pojazdów w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych OC, AC,NW i Assistance należących do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu

2016-09-16
2016-08-29

Nr przetargu: 16/Z/1-3/2016

Zaprasza do składania ofert  w postepowaniu  o wartości nie przekraczającej 30 000 EURO na: „Dostawę materiałów promocyjnych do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”

2016-09-05
2016-08-25

Nr przetargu: 26/P/2016

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 135 000 EURO na:

„Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów do transportu krwi i jej składników dla  Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”

2016-09-06
2016-08-23

Nr przetargu: 25/P/2016

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 135 000 EURO na:

„Dostawę mebli laboratoryjnych, biurowych oraz innego umeblowania i wyposażenia wraz z montażem  dla  Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”

2016-09-05
2016-08-23

Nr przetargu: 23/P/2016

ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 135 000 EURO na:

„Dostawa zestawów do aferezy automatycznej krwi w ilości 2000 szt. dla RCKiK we Wrocławiu”,

2016-09-28
2016-08-19

Nr przetargu: 24/P/2016

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 135 000 EURO na:

„Wykonywanie badań dla 50 000 próbek donacji w celu wykrycia obecności RNA HAV i DNA HPV B19 metodami NAT w okresie 10 miesięcy  dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”

2016-08-30
2016-07-27

Nr przetargu: 22/P/2016

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 135 000 EURO na:

„Dostawa fabrycznie nowego samochodu do transportu krwi i jej składników dla  Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”

2016-08-17
2016-07-20

Nr przetargu: 18/P/1-4/2016

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 135 tys. Euro pn.:

„Dostawa probówek do pobierania krwi w systemie zamkniętym, probówek plastikowych jednorazowego użytku oraz innych akcesoriów w zadaniach 1- 4, t. j.:

Zadanie 1 - Jednorazowy zamknięty próżniowy system do pobierania krwi żylnej wraz z korkami

Zadanie 2 - Artykuły jednorazowego użytku do badań immunohematologicznych,

Zadanie 3 - Ostrza jednorazowe do pobierania krwi włośniczkowej,

    Zadanie 4 - Przyrządy do pobierania i preparatyki krwi”

2016-07-29
2016-07-15

Nr przetargu: 20/P/2016

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 135 tys. euro pn.:,,Zakup energii elektrycznej w ilości 1 650 000 kWh przez okres 24 miesięcy do budynków Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”

2016-07-25
2016-06-21

Nr przetargu: 17/P/2016

ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 135 .000 Euro p.n.:„Wykrywanie materiału genetycznego wirusów HBV, HCV i HIV w 68.000 próbek pobranych od dawców krwi w ciągu 10 miesięcy”  

2016-07-28
2016-06-15

Nr przetargu: ZZP-164/16

Zakład Zamówien publicznych przy Ministrze zdrowia , Al. Jerozolimskie 155 ,02-326 Warszawa ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 135 tys Euro pn.: "Zakup specjalistycznych samochdów z zabudową chłodniczą do transportu krwi i jej składników"

wszelkie dokumenty i informacje pod adresem mailowym http://www.zzpprzymz.pl/ogloszenia-o-przetargach.php?id=1388

2016-07-04
2016-05-18

Nr przetargu: 15/P/2016

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 135 000 EURO na:

,,Bezgotówkowy  zakup  paliwa  do  samochodów   służbowych (benzyny bezołowiowej, oleju napędowego) w systemie kart  flotowych dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu przez okres 36 miesięcy”

2016-06-07
2016-05-12

Nr przetargu: 10/P/2016

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 135 000 EURO na :

„Dostawa wskaźników napromieniowania składników krwi w ilości 35 000 szt w okresie 24 miesięcy dla Regionalnego  Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”  

2016-05-24
2016-05-06

Nr przetargu: 16/P/2016

Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 135 000 euro p.n.: Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków, partnerów oraz pełnoletnich dzieci pracowników Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”

2016-05-16
2016-04-29

Nr przetargu: 11/P/2016

Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 135 000 euro p.n.: „Dostawa biletów komunikacji miejskiej we Wrocławiu w okresie 12 miesięcy dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”

2016-06-07
2016-04-28

Nr przetargu: 12/P/2016

Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 135 000 euro na: "Dostawa filtrów antyleukocytarnych –laboratoryjnych do usuwania leukocytów z Koncentratu Krwinek Czerwonych do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu w okresie 6 miesięcy"

2016-05-10
2016-04-21

Nr przetargu: 08/P/1-2/2016

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 135 tys. Euro p.n.:„Dostawa odczynników, krwi kontrolnej i materiałów zużywalnych do wykonywania badań w okresie 36 miesięcy dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu:

Zadanie 1: Dostawa odczynników, krwi kontrolnej, materiałów zużywalnych celem wykonania 223 000 badań morfologii krwi, w tym 127 000 z 5-częściowym wzorem odsetkowym krwinek białych (CBC+5 DIFF)  , dostawa w ramach umowy  dzierżawy trwającej  36 miesięcy dwóch analizatorów hematologicznych                 5-DIFF  z  dodatkowym wyposażeniem  określonym szczegółowo w SIWZ, wykonywanie, w okresie trwania umowy dzierżawy, serwisu analizatorów i dodatkowych urządzeń oraz ich walidacji po każdym przeglądzie technicznym, po każdej naprawie serwisowej, udział Wykonawcy cztery razy w roku w zewnętrznej QC Kontroli Jakości oraz dwa razy w roku w obligatoryjnym sprawdzianie prowadzonym przez COBJwDL w Łodzi (Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej) 

Zadanie 2:. Dostawa odczynników, krwi kontrolnej, materiałów zużywalnych celem wykonania  15 000 badań z zakresu kontroli jakości składników krwi na analizatorze hematologicznym Micros 60 firmy Horiba ABX, będącego własnością Zamawiającego, wykonywanie serwisu analizatora w okresie trwania umowy a także jego  walidacji po każdym przeglądzie technicznym, po każdej naprawie serwisowej, udział   wykonawcy  cztery razy w roku w  zewnętrznej QC Kontroli Jakości oraz dwa razy w roku w obligatoryjnym sprawdzianie prowadzonym przez COBJwDL w Łodzi (Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej) przez okres 36 miesięcy”  

2016-04-29
2016-03-25

Nr przetargu: 09/P/2016

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 135 000 EURO na:

„Dostawę mebli laboratoryjnych, biurowych oraz innego umeblowania i wyposażenia wraz z montażem  dla  Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”  

2016-04-11
2016-03-14

Nr przetargu: 06/P/2016

ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 135 000 EURO na:

 

Dostawa 1 500 000 szt tabliczek czekolady dla dawców krwi dla zrównoważenia wysiłku energetycznego przez okres 24 miesięcy dla  Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”  

2016-04-19
2016-03-07

Nr przetargu: 03/P/2016

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 135 000 EURO na:

„Opieka informatyczna nad oprogramowaniem „BANK KRWI” wdrożonym w jednostkach organizacyjnych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu w okresie  12 miesięcy” 

2016-03-16
2016-03-03

Nr przetargu: 04/P/2016

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 135 000 EURO, pn.:Dostawa zestawów do redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych w osoczu uzyskanym z krwi pełnej dla systemu Mirasol, w ilości 4000 szt. przez okres 12 miesięcy dla RCKIK we Wrocławiu"

2016-03-11
2016-03-01

Nr przetargu: 07/P/2016

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 135 000 EURO na:

„Dostawa 6 sztuk wagomieszarek do automatycznego pobierania  krwi dla  Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu” 

2016-03-11
2016-02-17

Nr przetargu: 05/P/2016

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 135 000 EURO na:

„Dostawa pojemników z tworzyw sztucznych potrójnych pustych 450 ml/2 x 300 ml do pobierania i preparatyki krwi  w ilości 7000 szt w okresie 12 miesięcy dla Regionalnego  Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu” 

2016-02-26
2016-01-20

Nr przetargu: 18/P/2015

W wyniku przeprowadzonych negocjacji o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4  zawarto umowę na:

„Dostawę namiotu eventowego wraz z wyposażeniem dla RCKiK we Wrocławiu”

z wolnej ręki
2016-01-13

Nr przetargu: 20/P/2015

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5 225 000 EURO na:

"Przebudowa pomieszczeń izby przyjęć szpitala im. Jana Pawła II w Głogowie, ul. Kościuszki 15 na pracownie i pomieszczenia Oddziału Terenowego w Głogowie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”

2016-01-28
2016-01-13

Nr przetargu: 02/P/2016

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 135 000 EURO na:

Dostawa 250 000 szt tabliczek czekolady dla dawców krwi dla zrównoważenia wysiłku energetycznego przez okres 4 miesięcy dla  Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”  

2016-01-21
2016-01-04

Nr przetargu: 01/P/2016

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 135 000 EURO na:

Dostawa 250 000 szt tabliczek czekolady dla dawców krwi dla zrównoważenia wysiłku energetycznego przez okres 4 miesięcy dla  Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”  

2016-01-12
Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.