Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB

Aktualności

 

28 LISTOPADA 2018 ROKU ODBEDZIE SIĘ SZKOLENIE UZUPEŁNIAJĄCE JEDNODIOWE W ZAKRESIE GOSPODARKI KRWIĄ W SZPITALACH!

DLA LEKARZY ODPOWIEDZIALNYCH ZA GOSPODARKĘ KRWIĄ W SZPITALACH, KIEROWNIKÓW ORAZ PRACOWNIKÓW BANKÓW KRWI.

czas trwania kursu- 8.00-14.00

koszt kursu: 69zł. netto, 84,87zł. brutto

miejsce kursu: sala wykładowa Centrum ul. Czerwonego Krzyża 5/9

zgłoszenia przyjmowane są na adres e-mail metorg@rckik.wroclaw.pl

ZAPRASZAMY!!!


Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.